การประชุม คกก.บริหารงานสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท.

คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 "ลวะศรีเกมส์" /การพิจารณากำหนดชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567/การพิจารณาการจัดลงคะแนนหยั่งเสียงการเก็บเงินค่าบำรุงสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรายเดือน ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ