มรท. ต้อนรับผู้มีจิตอันเป็นกุศลในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมรติเทพ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณปราโมทย์ สุวรรณ และครอบครัว จากจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาของพ่อดิบ แม่ชะม้อย สุวรรณ ให้แก่นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ