อธิการบดี มรท. ให้การต้อนรับคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.ลพบุรี ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอก ธีรวิทย์ บุญเกิด ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี, คุณศุภสิทธิ์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก และคณะ ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีร่วมกัน อาทิ การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนผ่านโครงการของมหาวิทยาลัยฯ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพ การสร้างสังคมความเป็นอยู่ในการพัฒนาชีวิตผู้สูงวัย และการสร้างหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ