อธิการบดี และอาจารย์ มรท. ร่วมการเสวนา ยิ่งเก่ง ยิ่งโกง จริงไหม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการเสวนา ยิ่งเก่ง ยิ่งโกง จริงไหม ในรายการสุจริตทอล์ค ในรูปแบบการเสวนาระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดย บริษัท สุจริตไทย จำกัด สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความสุจริต และค่านิยมความสุจริตให้เกิดขึ้นในทุกสังคม ทั้งในส่วนบุคคล และระดับองค์กร ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคคลและองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้ร่วมเสวนาซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ อ.เด่นศักดิ์ หอมหวล จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา และได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา Eduzones.com, คุณพัชนี เปลี่ยนเกิด และ คุณจิตปภา สุพันธะ วิทยากรอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook สุจริตไทย และ Wiriyah Eduzones

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ