สาขาวิชานิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายและการนำไปใช้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 21/606 ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายและการนำไปใช้ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับโครงการนี้มีครูผู้สอนวิชากฎหมายในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีความเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุสิต เมธาประดิษฐสกุล ผู้ประกอบอาชีพทนายความ, คุณเฉลิมเดช มาตรไตร ผู้ประกอบอาชีพทนายความ, คุณชญานิษฐ์ บุญมี นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, คุณธนเดช บุญสันเทียะ ประธานกรรมการบริษัทแท็กซ์ ทอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา, อ.ราณี ถนอมปัญญารักษ์, อ.เบญจพร บุญสยมภู และ อ.เหมือน สุขมาตร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ "สิทธิทางแพ่งกับหน้าที่ของบุคคล การใช้และปัญหาการใช้สิทธิ กับอำนาจทางปกครองตามรัฐธรรมนูญ การแสดงออก การใช้สิทธิตามกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี" โดยวิทยากร คุณดุสิต เมธาประดิษฐสกุล, คุณชญานิษฐ์ บุญมี, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา และ อ.ราณี ถนอมปัญญารักษ์

ส่วนในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ "สัญญามหาสนุก กับเทคนิคการพิชิตค่าภาษี vs การดำเนินคดีอาญาและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์" โดยวิทยากร คุณเฉลิมเดช มาตรไตร, คุณธนเดช บุญสันเทียะ, อ.เบญจพร บุญสยมภู และ อ.เหมือน สุขมาตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ