การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มรท. ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างที่ 1 (3 ปี) จำนวน 2 ราย/การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ระยะสัญญาจ้างที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างที่ 2 (5 ปี) จำนวน 6 ราย/การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ระยะสัญญาจ้างที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างที่ 3 (5 ปี) จำนวน 7 ราย/การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ระยะสัญญาจ้างที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างที่ 2 (5 ปี) จำนวน 1 ราย/การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ระยะสัญญาจ้างที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระยะสัญญาจ้างที่ 3 (5 ปี) จำนวน 1 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ