มรท. จัดโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบน้ำดื่ม TRU ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน จำนวน 540 แพ็ค ในโครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคม ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นพเมธ บุญประกอบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับน้ำดื่มจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 08 9887 8433 (อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ