มรท. รับมอบทุนการศึกษา จากเจ้าอาวาสวัดจุกเฉอ เพื่อนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มรท.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดจุกเฉอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบทุนการศึกษาจาก พระครูปลัดธรรมานุวัตร, ดร. (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำทุนการศึกษาดังกล่าวมามอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#เจษฎาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ