สนอ. จัดงานทำบุญ คุ้มครอง ป้องภัย เสริมบารมี สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ลานธรรม และชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญ คุ้มครอง ป้องภัย เสริมบารมี สำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี สำหรับงานทำบุญครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง ป้องภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ