คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 77 คนได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ-ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ