คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้ใหญ่ สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะและบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภิตร อนุศาสน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ-ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ