คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ร่วมงานในโอกาสวันสงกรานต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ