สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้ใหญ่ และได้ร่วมถวายผ้าป่าซึ่งมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 4,140 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ