มรท. จัดงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" 

โดยเมื่อเวลา 08.39 น. เป็นพิธีสักการะและสรงน้ำพระศรีศากยะทศพล มงคลเทพสตรีลีลา, พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตเทพสตรี, ท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานธรรม และด้านหน้าอาคารลวะศรี โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ คูกิติรัตน์ หรือ อาจารย์แห้ว และ คุณบุญยัง ขวัญอยู่ หรือ อาจารย์บุญยัง ทำหน้าที่พราหมณ์ ผู้นำประกอบพิธีกรรม 

จากนั้นเวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตอธิการบดี บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาผู้ล่วงลับ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารปิ่นโต และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งได้นำผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์-บุคลากร อาวุโสและผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตากับมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ