การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่จะมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อหารือร่วมกันในรายละเอียดของข้อมูลที่จะนำเสนอ ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รวมถึงความเรียบร้อยของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ