อธิการบดี มรท. บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ "ราชภัฏเทพสตรี กับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น" ให้กับคณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดลพบุรี ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยหอการค้าจังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#สมพลภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ