คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาผู้ร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ