สโมสรบุคลากร มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสโมสร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนายกสโมสรบุคลากรและคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกสโมสรบุคลากร

โหลดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดทั้งงานที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1HD0EJCrVmNMRhRFrt2a8VOCDDO5LJ1yT?usp=drive_link (สามารถดาวน์โหลดได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ