คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมสืบสานเพลงพื้นบ้านในงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ลานวัฒนธรรมเทพสตรี กิจกรรม สืบสานเพลงพื้นบ้านในงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ ซึ่งจัดโดย งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าโครงการ จำนวน 120 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะเกิดทักษะการร้องเพลงเรือ และได้ตัวแทนนักศึกษาในการไปร่วมเล่นเพลงเรือในงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ลานวัฒนธรรม สระน้ำวัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมจิตร เทียนศรี พ่อเพลงพื้นบ้านลุ่มน้ำบางขาม จ.ลพบุรี, รศ.บัวผัน สุพรรณยศ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อ.สนธยา สุขอิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ