คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม TRU Morning Talk ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 4/203 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์  อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม  TRU Morning Talk ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรม TRU Morning Talk เป็นกิจกรรมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นเลิศ ที่อธิการบดีมีนโยบายจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ผ่านการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  ถือเป็นการเตรียมพร้อมทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเริ่มงาน เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือทีมเพื่อการทำงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นเป้าหมายตรงกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกิจกรรม TRU Morning Talk ในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีคณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ปภัสภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ