รร.สาธิต มรท. จัดกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สำหรับกิจกรรมนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 420 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนักเรียนจะเกิดวิธีคิด วิธีการรับมือกับการเรียนในภาวะกดดัน และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมวิทยากรจากสถาบัน HIGH10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ