รร.สาธิต มรท. จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 และประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 และการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศและร่วมการประชุมจำนวน 1,200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศและการประชุมนักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารโรงเรียน กระบวนการดำเนินงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน ระเบียบข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษา ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ