อธิการบดีให้โอวาท นศ.สาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.เจษฎา สุขสนิท และ อ.ศุภณัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงลวนรินทร์ (ละ-วะ-นะ-ริน) ที่เข้าร่วมการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี เข้ารับฟังโอวาทและขวัญกำลังใจ จาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่นักศึกษาจะเข้าร่วมการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยในครั้งนี้นักศึกษาจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 จะประกวดในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่วัดกุฎีดาว จ.พระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 2 จะประกวดในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้นักศึกษาได้มอบเสื้อวงลวนรินทร์ให้แก่อธิการบดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ