การประชุมสรุปการเตรียมการจัดประชุมที่อธิการบดี มรภ.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการเตรียมงานการจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้รายงานผลการเตรียมงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ