อธิการบดีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/67

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว การขอยกเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการพิจารณาการประกาศรายละเอียดในการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ