สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 Lopburi Symphonic Day Competition 2024

เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 และห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 (Lopburi Symphonic Day Competition 2024) ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำหรับการประกวดแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 ทีม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเกิดทักษะทางด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ และนอกจากนี้ยังสร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี ผศ.ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล และ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ อาจารย์ประจำวิชาเครื่องกระทบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องเป่าลมทองเหลือง (Brass Solo) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรระดับความสามารถจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Solo) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรระดับความสามารถจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การแข่งขันประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ส่วนในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการแข่งขันประเภท Wind Ensemble ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏ), การแข่งขันประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท  และอ่างทอง, การแข่งขันประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา และการแข่งขัน Concert Band รุ่นไม่จำกัดอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

โดยผลการแข่งขันประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ วง T.W.K Brass Band โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน / การแข่งขันประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ วง Ratwinit Bangkaeo Wind Ensemble จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว / การแข่งขันประเภท Wind Ensemble ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏ) ชนะเลิศ ได้แก่ วง VRU Wind Ensemble จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / การแข่งขันประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และอ่างทอง ชนะเลิศ ได้แก่ วงชมพูพันธุ์ทิพย์ จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม / การแข่งขันประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ วง Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony และการแข่งขัน Concert Band รุ่นไม่จำกัดอายุ ชนะเลิศ ได้แก่ วง Black Orange Wind Symphony จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ