โรงเรียนสาธิต มรท. จัดโครงการสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โดมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดคำขวัญในหัวข้อ สาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม, การประกวดวาดภาพในหัวข้อ สาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกวดชุดรีไซเคิล โดยมีคณะครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ สาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนะเลิศ ได้แก่ นายภูริณัฐ ฤทธิ์สอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 / การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.มิ่งพร สีสืบมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และการประกวดชุดรีไซเคิล ชนะเลิศ ได้แก่ นายกันต์ระพี งามสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ