มรท. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่าง ๆ และแนวทางการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพมุมสูง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ