คณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม TRU Morning Talk ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม  TRU Morning Talk ครั้งที่ 4 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรม TRU Morning Talk เป็นกิจกรรมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นเลิศ ที่อธิการบดีมีนโยบายจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ผ่านการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ถือเป็นการเตรียมพร้อมทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเริ่มงาน เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือทีมเพื่อการทำงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นเป้าหมายตรงกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

โอกาสนี้ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) ณ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อธิการบดี สำหรับกิจกรรม TRU Morning Talk ในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ