พิธีไหว้ครู รร.สาธิต มรท. ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน โดยผู้ร่วมพิธีทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน, พิธีมอบโล่บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อองค์กร จำนวน 3 คน และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสาธิตฯ ประเภททุนผลการเรียนดีเด่น, ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนกิจกรรม รวม 61 ทุน เป็นจำนวนเงิน 201,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ปภัสภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ