มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับศูนย์ภาษา มรท. จัดการอบรม Contemporary Issues in Teaching: Trends, and Development

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Enlightening Learning : NPTU International Schweitzer Project for Lop Buri of Central Thailand (เอ็นไลท์นิ่ง เลินนิ่ง : เอ็นพีทียู อินเตอร์เนชั่นแนล สไวเซอร์ โปรเจค ฟอร์ ลพบุรี ออฟ เซนทรัล ไทยแลนด์) ในหัวข้อ Contemporary Issues in Teaching: Trends, and Development (คอนเทมโพลารี่ อิชชู อิน ทีชชิ่ง เทรน แอนด์ ดีเวลลอปเม้น) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และครูจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยมี Prof. Dr. Ted Yu-Chung Liu (โปรเฟสเซอร์ ด็อกเตอร์ เท็ด หยู-ชุง หลิว) จากภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และหัวหน้าโครงการ NPTU International Schweitzer และทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ