การประชุม คกก.จัดงานรวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 "รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และการพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยงานรวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ www.tru.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ