มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งทั้งสองหน่วยงานยินดีให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ของนักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี 6 เดือน คือระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2572

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ