มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับศูนย์ภาษา มรท. จัดอบรม 21C competencies plus Board Game Learning ให้นักเรียนประถมศึกษา รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Enlightening Learning : NPTU International Schweitzer Project for Lop Buri of Central Thailand ในหัวข้อ 21C competencies plus Board Game Learning ในรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในรุ่นนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลพบุรีเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักเรียนจะเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบอร์ดเกม โดยมี Prof. Dr. Ted Yu-Chung Liu จากภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และหัวหน้าโครงการ NPTU International Schweitzer ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง และทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยาย และการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ