มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ทุกยูนิตรวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ทุกยูนิตรวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตอันเป็นกุศล กลุ่มอายุ 17 ปีบริบูรณ์ - 60 ปี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน 125 คน ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 90 ยูนิต การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมบริจาคโลหิต จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ มีจิตเมตตา มีความสุขในการเป็นผู้ให้ ยังทำให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นการทำงานของไขกระดูก ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมเหล่าพสกนิกรทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ทุกยูนิตรวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในครั้งนี้ เป็น 1 ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ