อธิการบดี มรภ.เทพสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมเหล่าพสกนิกรทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567  

โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รวม 720 คน จัดพิธีวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร 

จากนั้น เวลา 10.49 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้นหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย    

สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เป็น 1 ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ