ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮบริด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ