ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 41 รายการ

ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 41 รายการ

ข่าวอื่นๆ