ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ข่าวอื่นๆ