ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ