ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลชั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ