ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 224 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 224 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ข่าวอื่นๆ