ยกเลิกประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยกเลิกประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ