ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ทำงานร่วมกับตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ทำงานร่วมกับตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ