ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 277 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 277 รายการ

ข่าวอื่นๆ