มรท.รับมอบถุงปันสุขและชุด PPE

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบถุงปันสุข จำนวน 200 ถุง และชุด PPE จำนวน 45 ชุด จาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอยู่ในขณะนี้

กิจกรรมอื่นๆ