วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี และชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำบุญและถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำหรับในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดให้มีพิธีถวายองค์ผ้าป่าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันราชภัฏ

กิจกรรมอื่นๆ