องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19, การขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด-19 และการพัฒนาทักษะด้านอุปนิสัย ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skill) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมอื่นๆ