มรท.ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินวัดมะปรางหวาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดมะปรางหวาน อ.เมือง จ.ลพบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลององค์กฐิน ประจำปี 2564 ของวัดมะปรางหวาน สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญทอดกฐินในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรเสนาสนะของวัดมะปรางหวานที่ชำรุดทรุดโทรม และร่วมกันในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
จากนั้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองกฐินเป็นจำนวน 857,135 บาท

กิจกรรมอื่นๆ