การประชุม คกก.จัดงานสัมมนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง สรรพตำรา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ